RSS
 

Kíméleti területek 2017-ben.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály mint hatóság, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége kérelmére induló eljárás keretében, 2017 Január 1-től halgazdálkodási kíméleti területté nyilvánítja a következő vízterületeket,az alábbi időszakokban :
 
Halgazdálkodási vízterület: Duna folyam 1850-1770,3 fkm
víztérkód: 08-232-1-1
 
Halgazdálkodási kíméleti területek:
 
Egész évben tilos mindennemű horgászat és halászat, a Duna főága és a szigetközi mellékágrendszer között kialakított hallépcsőkben,a betorkollástól a műtárgyig és a műtárgy felett 100 méterrel,valamint a műtárgyakról (fenékgátak,duzzasztók,zsilipek).
 
Telelő kíméleti területek, ahol november 1-től március 31-ig mindennemű horgászat és halászat tiltott:
 
-A Concó torkolattól a koppánymonostori-ág alsó torkolatáig terjedő Duna-szakaszon.
-A nagyszentjánosi vízkivételi mű csatornájában, a Nagy-Duna és a műtárgy közötti szakaszon.
 
Szaporodó kíméleti területek, ahol április 1-től június 30-ig mindennemű horgászat és halászat tiltott:
 
-Az ácsi Lovadi rét egészen az ácsi réparakodó magasságáig, a rét kiöntését ideértve.
-A Concó torkolattól Ács város hídjáig,az áradásra vonatkozó kiöntésekre is.
-Dunakiliti fenékküszöb alatti 400 méteres szakasz,az ott elhelyezkedő sziget felső sarkának vonaláig.Utóbbi esetében a kis szerszámos halászat augusztus 31-ig tilos.
 
Halgazdálkodási vízterület: Mosoni-Duna és vízrendszere.
víztérkód: 08-140-1-1
 
Halgazdálkodási kíméleti területek:
 
Egész évben tilos mindennemű horgászat és halászat, a mosonmagyaróvári duzzasztó mellett kialakított hallépcsőkben, a betorkollástól a műtárgyig és a műtárgy felett 100 méterrel.
Tilos a kis szerszámos halászat a Szivárgó-csatorna 1-es,2-es,3-as és a 6-os közötti zsilip szakaszán.
 
 
Halgazdálkodási vízterület: Rába folyó a Nicki gáttól a győri GsSEV vasúti hídig.
víztérkód: 08-182-1-1
 
Halgazdálkodási kíméleti területek:
 
Április 1-től június 30-ig a koroncói Bika rét egész területén tilos mindennemű halászat és horgászat.
Április 1-től június 30-ig tilos a kis szerszámos halászat a Kovalter befolyótól a zsilipig (a Kovalter árok teljes hossza).
 
Halgazdálkodási vízterület: Rábca-Hanság vízrendszer. 
víztérkód: 08-191-1-1
 
Halgazdálkodási kíméleti területek:
 
Az alábbi vízterületek egy része fokozottan védett természeti terület,ahol egész évben tilos,vagy csak a természetvédelmi hatóság engedélyével szabad horgászati és halászati tevékenységet folytatni:
 
-Barbacsi csatorna fokozottan védett része.
-Lébény-Hanyi II.sz.csatorna fokozottan védett része.
-Ottómajori csatorna fokozottan védett része.
-Ottómajori összekötő csatorna fokozottan védett része.
-Rábcai tőzegcsatorna fokozottan védett része.
-Bordacsi csatorna fokozottan védett része.
 
Április 1-től június 30-ig a börcsi dobsai rét és a dobsai holtág,ideértve az M1 autópálya és az abdai közúti út elterelő legelőt.
 
Halgazdálkodási vízterület: Szigetközi hullámtéri ágrendszerek. 
víztérkód: 08-233-1-1
 
Halgazdálkodási kíméleti területek:
 
-Egész évben tilos mindennemű horgászat és halászat, a Lipót-Ásványi-mellékág rendszerben levő Öntési-tavon,továbbá az ágrendszerekben kialakított hallépcsőkben,a betorkollástól a műtárgyig,és a műtárgy felett 100-méterrel.
-Tilos a kis szerszámos halászat a Bagaméri torkolatban, a főág középvíz partvonalától fölötte alatta 50 méteres körzetben.
 
Telelő kíméleti területek, ahol november 1-től március 31-ig mindennemű horgászat és halászat tiltott:
 
-A Cikolai ágrendszerben a Hajósi-ág felső részén,a bal parton betorkolló Csökös-ág Duna felőli végének 50-m-es szakaszán mindkét parton.
-A Papszigeti-ág az Öregszigeti-tó befolyásától az ideiglenes pontonhíd elhelyezésére kialakított hídfők szelvényéig terjedő szakaszán.
 
 
Szaporodó kíméleti területek, ahol április 1-től június 30-ig mindennemű horgászat és halászat tiltott:
 
-Újszigeti tó,Kalapszigeteki-tó,Patkói-tó,Hosszú-tó a rávezető csatornával.
Március 1-től június 30-ig tilos a bojlis horgászat a bagaméri ág egész hosszában, a bagaméri hallépcső aljától a Nagy-Duna betorkollásig.
 
Halgazdálkodási vízterület: Győri Mosoni-Duna holtág.
víztérkód: 08-144-1-1
 
Telelő kíméleti területek, ahol november 1-től március 31-ig mindennemű horgászat tiltott:
 
-az I.kikötőtől az egyetemi zsilipig.
 
Halgazdálkodási vízterület: Zátonyi Holt-Duna és vízrendszere,az Orbán éri összekötő csatornával. 
víztérkód:08-161-1-1
Dunakiliti és Vajkai-holtágak és vízrendszere.
víztérkód: 08-033-1-1
 
Telelő kíméleti területek, ahol november 1-től február utolsó napjáig tilos minden típusú pergető horgászat (gumihalazás is),és mindennemű csónakos horgászat.
 
-A doborgazi strand egész területén a Nefelejcs úti dűlők végéig (700m).
-A Dunakiliti teljes Bolla kanyar és e feletti 300m-es szakasz.
-A Dunakiliti tsz. major alatti Pintér fahídtól a csökös (tölgyes) kanyar végéig terjedő 600 m-es szakasz.
-A Dunakiliti csölösztői híd (Diamant hotel) feletti szakasz a Szivárgó csatorna befolyóig.
 
A megnevezett vermelő területeken,az őszi-téli időszakban kialakuló nagy halsűrűség indokolja a terület nyugalmának védelmét.Ezen kívül a kíméleti területté nyilvánítás csökkenti az illegális horgászati és halászati tevékenység kockázatát,egyben szélesebb lehetőséget teremt a horgászati és halászati őrzés sikeres kivitelezésében. A megjelölt ívó területek tekintetében szintén kívánatos a horgászati és halászati kíméleti területté nyilvánítás, a halállományok természetes szaporodásának fenntartása érdekében.
 
Forrás : horgszövgyőr

 

Lap tetejére